Zvyšuje sa cena GASTROLÍSTKA

Zvyšuje sa cena GASTROLÍSTKA

V poslednom čase mali mnohí zamestnanci dôvod na úsmev. Určite ste aj vy zachytili, že cena stravného lístka pôjde hore. Po nekonečne dlho zdražovaní potravín v obchodoch, zisteniach, že mnoho potravín je vo svete oveľa lacnejších ako u nás, prichádza aj nejaká zmena pre bežných pracujúcich ľudí.

restaurace.jpg
 
Preto sa ministerstvo práce rozhodlo upraviť výšku stravného lístka. Návrh zákona prichádza ani nie po roku poslednej zmeny hodnoty. No o koľko si prilepšíme?
 
Dnešná minimálna hodnota gastrolístka je 3,60 eura. O pár mesiacov získame o dvadsaťtri centov navyše. „Odo dňa platnosti opatrenia bude mať pracovník nárok na stravovaciu poukážku minimálne v hodnote 3,83 eura,“ informovala hovorkyňa ministerstva práce Veronika Husárová
 
Nepredchádzalo tomu rozhodnutie človeka, ale zákon o cestovných náhradách. Cena gastrolístka sa upravuje, keď sa vývoj cien v reštauráciách porovná s údajom, ktorý predchádzal poslednej valorizácii. Rozdiel musí byť aspoň 5 percent. Teraz vo februári ceny jedál a nealkoholických nápojov vzrástli o 5,8 percenta.

portfolio.jpg
 
Podľa zákona sa rozlišuje pracovná doba na tri také celky: 5 až 12 hodín, od 12 po 18 hodín a nad 18 hodín. Tito sumy sa valorizujú a na základe údajov o indexe cien v stravovacích zariadeniach (jedál a nealkoholických nápojov).
 
Kto má nárok na Gastrolístok?
 
Na stravný poukaz má nárok každý zamestnanec, ktorý odpracoval viac ako štyri hodiny.
 
Zamestnávateľ je povinný prispievať svojmu zamestnancovi na stravu v sume najmenej päťdesiatpäť percent z ceny jedla. Ak má podnik svoju závodnú jedáleň, pracovník má nárok využívať po
ukazy len tam.
No nie všade sú zamestnávatelia lakomý na svojich pracovníkov a prispievajú im na obedy a večere viac. Z toho vyplýva aj priemerná cena stravného poukazu, ktorého suma po minuloročnom prieskume predstavuje 3 eurá a 83 centov. Podotýkam, že najnižšia možná cena bola 3 eurá a 60 centov.