Fotovoltaické panely ako prostriedok na získavanie energie zo slnka

Fotovoltaické panely ako prostriedok na získavanie energie zo slnka

Energia zo slnka je čoraz viac využívaná na celom svete na rôzne účely. U nás sa stáva tiež populárnou najmä na výrobu elektrickej energie, ktorá ďalej slúži na vykurovanie, alebo ohrev vody. Preto ak rozmýšľate nad rekonštrukciou vášho zastaraného spôsobu vykurovania, alebo staviate rodinný dom a hľadáte spôsob ako efektívne získať elektrickú energiu tak, aby ste neboli závislí na dodávateľoch energií a ešte ste aj ušetrili, je vhodné porozmýšľať nad inštaláciou fotovoltaických panelov. Slnečná energia, ktorá je palivom pre fotovoltaický panel, je pre každého dostupná a je zadarmo.

panely

Umiestnenie fotovoltaických panelov

Fotovoltaické panely, ktoré sú určené pre budovy a rodinné domy sa najčastejšie inštalujú na strechy domov. Na type strechy a druhu krytiny nezáleží, dajú sa inštalovať na všetky druhy strechy. Ich správne umiestnenie má však veľký vplyv na účinnosť. Ideálna je orientácia strechy na juh, alebo na juhozápad. Inštalácia sa neodporúča na strechu, ktorá je otočená na sever. Rovné strechy sú samozrejme bez obmedzení. Výkon môže znižovať aj tieň, ktorý dopadá na strechu, preto je pri inštalácii vhodné brať ohľad na stromy, alebo stĺpy nachádzajúce sa v blízkosti domu.

Obnoviteľný zdroj energie

Medzi najviac využívané obnoviteľné zdroje energie patrí slnečná a veterná energia. V niektorých západných krajinách dokážu pokryť značné percento dennej spotreby energie. Využívaním obnoviteľných energií výrazne prispievame k šetreniu životného prostredia. Ekologické rozmýšľanie by malo vychádzať z každého jednotlivca, len tak prispejeme k trvalo udržateľnému rozvoju našej zeme. Výhodou fotovoltaických panelov je, že nevytvárajú žiadny hluk, nevypúšťajú do ovzdušia žiadne škodlivé emisie, alebo plyny. Sú teda vysoko ekologické. Navyše sú plne recyklovateľné, a tak materiály, z ktorých sa vyrábajú môžu byť znovu použité. Bezpečnosť a spoľahlivosť je ďalším pozitívom fotovoltaických panelov. Výrobcovia garantujú vysokú výkonnosť a životnosť až do 30 rokov.

fotovoltaické panely

Okrem vyššie spomínaných výhod je pre bežných užívateľov podstatná finančná stránka využívania fotovoltaických panelov. Faktom je, že slnečná energia patrí k najlacnejším zdrojom energie. Najväčšie náklady tvorí samotná inštalácia fotovoltaických panelov, ďalšie náklady na prevádzku sú nulové. Prvotné investičné náklady pomáhajú pokryť štátne dotácie. Koľko panelov a aký druh sa bude hodiť pre váš dom vám pomôžu navrhnúť dodávatelia týchto technológií. Medzinárodného výrobcu vykurovacích systémov, ktorý ponúka technológie v špičkovej kvalite nájdete na https://www.viessmann.sk/.