Otázka financií vie vo vzťahu vyústiť do hádok!

V nie jednej rodine prináša peniaze do spoločného rozpočtu práve muž. Je to, samozrejme, kvôli tomu, ako je nastavený svet a otázka postavenia ženy a muža v ňom.  Financie sú jednou z najdôležitejších otázok rodiny a partnerského vzťahu.
Muži sa zväčša dožadujú toho, aby o financiách rozhodovali oni. Vyplýva to z toho, že aj keď prináša do rodinného rozpočtu istý podiel i ženy, muž je zväčša ten, ktorý tých peňazí donesie viac.

investice.jpg

U nás spoločné účty nie sú bežné, sú skôr raritou. Mladí ľudia majú svoje vlastné účty, z ktorých následne vyplácajú nevyhnutné výdavky. O spoločných výdavkov sa však snažia rozhodovať vždy obaja z partnerov. Často však dochádza k nezhode a výmene názorov. Je pochopiteľné, že muži majú tendenciu kritizovať ženy za prílišné míňanie na oblečenie, drogériu a šperky. Je to tak aj napriek tomu, že žena má vlastný obnos peňazí, z ktorých čerpá.
Financie, ako dôležitý pilier v živote a vo vzťahu, by mali byť otázkou, ktorá sa rieši už pred manželským zväzkom. Každý sa z pochádzajúcej rodiny naučil hospodáriť a šetriť inak. Je veľmi dôležité o tom komunikovať a vypočuť si aj druhú stránku. Vhodným riešením je kompromis, prípadne, ak sú za to obe strany, založiť si spoločný účet, aby mali obaja prehľad o výdavkoch a zároveň šetrili spolu.

hádka.png

Považujeme za nesmierne podstatné nevyhnúť sa tejto téme, aj keď je mnohokrát veľmi citlivá a ľudia o nej neradi rozprávajú. No pri väčších problémoch sa môže ukázať, že dokáže urobiť veľkú šarapatu. Niekedy dôjde i k rozchodom, pri manželských zväzkoch i k rozvodom a rozpadu rodiny.
Partneri by mali byť k sebe vnímaví a pochopiť, že oba príjmy sú dôležité. Hoci žena zarába menej, nemal by jej to muž vyčítať a zase naopak. Vydeľovanie peňazí tú nie je na mieste. Treba si spísať všetky výdavky a spravodlivo sa rozdeliť, predsa len, obaja ťahajú za ten istý koniec, no nie?