Základné informácie pri obchodovaní s komoditami

V prvom rade je potrebné spomenúť, že obchodovať na finančných trhoch nie je možné bez rizika a takpovediac ,,na istotu´´. Pri každom jednom otvorení obchodu sa vystavujete veľkému riziku straty svojich financií. Pri registrácií u svojho brokera vždy nájdete informáciu, že 70-80 percent účtov je stratových. Preto nezabúdajte na prvotné vzdelanie v tejto oblasti, až potom vstúpte na finančný trh.zlaté tehličky.jpg
 
Obchodovanie na burze s komoditami znamená obchodovanie so zlatom, striebrom, cukrom, kávou, kakaom a najznámejšou komoditou – ropou. Chápeme ich ako hmotné obchodovateľné produkty, predovšetkým v podobe surovín. Poznáme niekoľko spôsobov ich členenia. Napríklad ich môžeme rozlišovať na takzvané mäkké (soft), ktoré sa pestujú alebo chovajú, a takzvané tvrdé (hard), ktoré sa získavajú predovšetkým ťažbou.
Ak ich chceme podrobnejšie deliť, dostaneme štyri základné druhy. A to:

 Energie: sú to hlavne rôzne formy ropy a zemného plynu. Vykurovací olej a benzín.
Poľnohospodárske komodity : patria sem potraviny, ktoré získavame pestovaním, napríklad spomínaná káva a kakao, kukurica, obilie, bôby alebo produkty – cukor, bavlna.
Kovy: sem zahrňujeme vzácne kovy – zlato, striebro, platina, ale aj priemyselné kovy – meď a hliník, paládium
Mäso a hospodárske zvieratá: mäso je samo o sebe veľmi žiadaný produkt, najdôležitejšie sú prasatá a hovädzí dobytok, ktoré patria medzi najviac obchodované v tejto kategórii.

 
Na potenciál komodít má istý vplyv aj vývoj ostatných trhov.krivka ekonomiky.jpg
 
Najdôležitejšie komoditné burzy a regulačné orgány
 
Kde sú centrá obchodovania komodít a kto to celé reguluje?
Vo svete existuje veľké množstvo celosvetových búrz s komoditami, na ktorých sa obchoduje s veľkým objemom surovín. Medzi najväčšie komoditné burzy patrí Chicago Mercantile Exchange & Chicago Board of Trade, skôr ju spoznáte pod názvom CME Group, ktorá ponúka aj širokú škálu finančných indexov. Komoditné burzy poznáme aj v krajinách, ako Japonsko, Čína alebo India. Podobne je to aj s regulačnými úradmi, ktoré zodpovedajú za priebeh obchodovania s komoditami.