Ekonomika, zákony, politici a ich dôležité pojmy, ktoré však neprinášajú výsledok

Dnes sa v našej ekonomike i politike stretávame s čoraz viac zašifrovanými pojmami, zákonmi a vyhláseniami, ktoré síce niečo symbolizujú, ale taký bežný občan prakticky ani poriadne nevie, čo. Potom vám niekto povie, že neznalosť zákona neospravedlňuje, alebo aby ste sa odvolali na niektoré paragrafy. Myslím si, že viacero týchto zložito šifrovaných viet má v podstate logický význam, ale ich zložitým šifrovaním spadá zodpovednosť, aby vám niektorá z inštitúcií skutočne pomohla, prakticky sa viac-menej budeme točiť v bezvýslednom kruhu plnom byrokracie.

novinky

No pokiaľ sa zákon týka povinnosti občana, alebo jeho nutnosti platiť zvýšené poplatky i za služby, ktoré nefungujú v jeho prospech, v takom prípade vám je zákon zrozumiteľne vysvetľovaný z každej strany. Zrozumiteľne predovšetkým v spojení povinnosť platby či v slove pokuta. S nejasnosťami týkajúcimi sa významu slova povinnosť v spojitosti povinnosti štátu voči občanovi sa však stretneme i na tých najvyšších kruhoch, v politike.

  • Viackrát sa môžeme stretnúť s pojmami ako ľavicovo-demokratická strana,… zástupiteľ pravicovej demokratickej strany,…

fider castro

Prosím Vás! Aká ľavica, aká pravica? Sú to len bezduché pojmy, ktoré majú nabudiť dôležitosť a význam niektorých strán, ktoré v skutočnosti do politického systému nevstupujú popravde ani ľavicovým, ani pravicovými vplyvom či ideami, v podstate sa hrejú na svojom miestečku a počúvajú príkazy Eú, alebo svoje súkromné záujmy .
Podľa mňa je z ich strany drzosťou oslovovať sa prídavkami ľavicová, či pravicová strana. Skôr by boli na mieste prídavné mená ako nestranná, apolitická, egocentrická, poddajná,… a podobne, ale určite si nezaslúžia žiaden zo zmienených revolučných titulov. Ale samozrejme česť patrí výnimkám. Áno, myslím si, že nájdeme aj výnimky, ale nie v spojení demokratická strana, skôr ide o politické zoskupenia menšieho vplyvu, avšak oveľa väčšej snahy o zmenu. No viete,… tieto strany nie sú tak komerčne prezentované, preto je pre niektoré z nich maximálny úspech, ak sa vôbec nejakým zázrakom dostanú do parlamentu, či získajú aspoň 5 % hlasov.