Vzdelávanie pre prax

Ukončili sa maturity. Utíchol spev maturantov po uliciach. Z výkladov zmizli tablá.

  • Začína sa reálny život !

 Uplatnia sa v praxi ? Kladú si otázku učitelia, rodičia a žiaci samotní, Kam chcú zamieriť ?

myšlenka.jpg

  • Množstvo mladých si chce vyskúšať prácu v zahraničí. Je im v podstate často jedno v akej oblasti, ale chcú ísť jednoducho na skusy . Sú bez záväzkov, s ideálmi , so slušnou jazykovou výbavou. Koľko z nich sa vráti ? Nepoznám štatistické ukazovatele . časť z nich sa ale celkom isto po čase vráti.
  • Niektorí chcú pracovať na Slovensku. Najlepšie v odbore, ktorý vyštudovali. Je veľmi pravdepodobné, že sa im to podarí. Portály ponúkajúce zamestnanie sú plné ponukami prác. Zaiste nie vo všetkých regiónoch. Ale ponuka tu celkom isto je.. Nastúpia mladí, ambiciózni ľudia. Naučia sa aplikovať v škole získané vedomosti ? Je škola spätá s potrebami výroby ? Hádam áno.

tým.jpg
 Pri rozhovore so zamestnávateľmi sa na prvé miesta kladú ale aj požiadavky na

  • pracovitosť
  • precíznosť
  • lojalitu voči firme
  • ústretovosť

 Často práve tieto vlastnosti sú určujúce.. Zamestnávanie mladých by malo byť štátom podporované. Je predsa potrebné, aby získali skúsenosti a aby raz oni mohli potiahnuť ekonomiku nášho štátu.
 
Budúcnosť je predsa v našich ľuďoch, v našich školách. Motivujme ich, aby ostali doma a tu pracovali. Iste im neponúkneme taký plat ako na západ od nás, ale dajme im benefity také, ako sme vedeli vytvoriť automobilovým fabrikám.
Postavme mladým domy, byty  a tak si budú zakladať rodiny u nás a nie v cudzine.
Zle dopadne štát, ktorý si nebude vedieť udržať mladých. Mladých pracujúcich- nie mladých na podporách. Mladí sú zárukou nárastu populácie  a zastavenia negatívnej demografickej štatistiky. Nesmie sa stať, že nám viac ľudí zomrie ako sa narodí. Je to totiž začiatok zániku národa, zániku štátu.