Hľadáte profesionálne daňové poradenstvo?

V súvislosti s podnikaním majú mnohí začínajúci podnikatelia mylnú predstavu o tom, ako podnikanie funguje. Nejde totiž iba o samotné predávanie výrobkov či poskytovanie služieb. Je za tým omnoho viac práce, ktorú nie je možné odložiť na vedľajšiu koľaj. Ide napríklad o vedenie účtovníctva. To nie je potrebné iba z hľadiska legislatívneho. Každý podnikateľ chce predsa vedieť, ako sa mu v podnikaní darí. Potrebuje teda vidieť konkrétne čísla. Existujú však aj oblasti, v ktorých si podnikateľ neporadí sám. Jednou z takýchto oblastí sú dane. Daňové poradenstvo je na Slovensku pomerne rozšírené. Prečítajte si, kedy vyhľadať daňového poradcu a s čím všetkým vám môže pomôcť.

schůzka účetních

Kto je daňový poradca?

Logicky už z názvu vyplýva, že daňový poradca je osoba, ktorá poskytuje odborné daňové poradenstvo. Kto však takéto poradenstvo môže poskytovať? Stačí mať vysokú školu alebo potrebuje aj iné oprávnenie? Daňový poradca je jediná osoba, ktorá môže poskytovať daňové poradenstvo v súlade so zákonom. Je to buď právnik alebo ekonóm, no to nestačí. Daňový poradca musí tiež absolvovať odbornú skúšku, ktorá sa vykonáva pod dohľadom Ministerstva financií Slovenskej Republiky. Úspešným absolvovaním skúšky získava oprávnenie na poskytovanie daňového poradenstva a navyše sa stáva členom Slovenskej komory daňových poradcov. Daňový poradca sa musí neustále vzdelávať, nakoľko oblasť daní je premenlivá. Služby daňového poradenstva využíva v súčasnosti mnoho firme za účelom zlepšenie svojho podnikania a vyhnutiu sa priestupkom v oblasti daní.
potřesení rukou

S čím vám môže daňový poradca pomôcť?

Je jedno, či ste začínajúci alebo dlhoročný podnikateľ, daňové poradenstvo si nájde svoje miesto v každom podnikaní. Môže vám pomôcť už pri samotnom zakladaní spoločnosti a pri celkovej administratívnej organizácii vašej spoločnosti. Daňový poradca sa dokáže postarať o účtovnú i daňovú agendu malých aj väčších podnikov. Daňové poradenstvo tiež zahŕňa poradenstvo pri daňových priznaniach, väčších finančných transakciách a projektoch, a tiež aj pri dôležitých súdnych sporoch. Ak hľadáte legálnu cestu, ako znížiť svoju daňovú záťaž, potom ste na správnej adrese. Daňový poradca totiž dokáže optimalizovať náklady a zefektívniť vaše podnikanie.

Potrebujete daňové poradenstvo alebo iné účtovné či právne služby? V tom prípade neváhajte a kliknite na webovú stránku https://www.easystart.sk/. Zverte svoje podnikanie do rúk odborníkom!