Skvelý biznis s ambíciami rodičov


Agentúry, ktoré ponúkajú doučovanie, zažívajú v poslednej dobe boom. Ponúkajú doučovanie pre deti, ktoré majú v škole z nejakého dôvodu problémy, ale doučujú hlavne  v rámci prípravy na monitor a na prijímacie pohovory. „Vysvetlím Ti to lepšie ako v škole!“  – znejú reklamné slogany na letáčikoch. Nachádzame ich v poštových schránkach alebo ich brigádnici rozdávajú priamo pred bránami škôl.
Rodičia chcú svoje deti pripraviť čo najlepšie. Mnohí kladú svoje vlastné ambície na plecia detí, no pravdou zostáva i to, že sa pripravujú takmer všetci. V agentúre vás vyjde jedna doučovacia hodina skoro na 20 eur a keď si to rodičia spočítajú, zistia že za doučovanie svojho potomka zaplatili stovky eur. Nie všetci si to môžu dovoliť!

vzorec

V ponuke agentúr nájdete intenzívne doučovanie, doučovanie v skupinkách i individuálne doučovanie žiakov. Lektori najskôr zmapujú, čo dieťa vie, a potom opakujú učivo od siedmej do deviatej triedy. Až potom skúšajú testy. Niektorí lektori preberajú so žiakmi staršie testy, iní majú vlastný výukový materiál. Mnohí rodičia však upozorňujú na to, že úroveň doučovania je rôzna. Výsledky niekedy nemilo prekvapia.

kurz

Najväčšie problémy majú žiaci s matematikou. Odborníci nás pritom presviedčajú, že na monitor stačí zvládnuť základné učivo. Úlohy monitoru pri testovaní deviatakov neobsahujú nič, čo nie je v školských osnovách. K ich úspešnému absolvovaniu by preto malo stačiť dobré zvládnutie učiva základnej školy.
Uchádzači o štúdium na strednej škole majú podľa lektorov problémy s porozumením zadania a s prepojovaním učiva z rôznych ročníkov. Starší žiaci  si často nespomínajú, čo sa učili na začiatku druhého stupňa, majú problém spomenúť si, čo robili napríklad v siedmej triede. Deťom robia ťažkosti slovné úlohy. Nie že by ich nevedeli vypočítať, ale nerozumejú  zadaniu. S týmto bojujú aj jednotkári. Tí sú schopní naučiť sa na písomku, na prijímacích testoch sú ale nešťastní. A tak biznis s doučovaním prekvitá!