Tekutiny sa tiež musia nejakým spôsobom dostať k príjemcovi

Tekutiny sa tiež musia nejakým spôsobom dostať k príjemcovi

Dovoz, vývoz či transport z jedného miesta na iné má dnes už ohromné rozmery, celosvetovo sa prepravia neskutočné tony a litre či metre tovarov, po celom svete sa premávajú nákladné vozidlá, ktoré túto prepravu zabezpečujú. S tým je však spojená aj nutnosť všetky tovary dôkladne zabaliť, aby nedochádzalo k poškodeniam či úplnému zničeniu celého transportovaného nákladu.

Aj takýto tvar môže mať prepravný box

Nároky na zloženie materiálov, z ktorých sú vyrábané obalové materiály, rastú a čoraz viac sú späté s ekológiou, teda musia spĺňať požiadavky na vhodnosť pri manipulácii s potravinami a podobne. Plasty sa stali základným stavebným materiálom pri výrobe napríklad kontajnerov, ktoré sú určené na prevážanie tekutých produktov. Skratka IBC kontajner je zložená z anglických slov Intermediate Bulk Container, tieto majú kubický tvar, ktorý je o niečo praktickejší ako valcové nádoby a skladovať v nich je možné rôzne druhy tekutín.

Najkvalitnejší v tejto kategórii je model Combo Fructus, získal cenu súťaže Obal roka a patrí jednoznačne k najlepším. Všetky ibc kontajnery predaj Schoellerallibert tieto obaly sú vyrábané z plastu, ktorý sa dá zrecyklovať. Rozvoz tekutín je vďaka týmto materiálom a nádobám oveľa pohodlnejší a bezpečnejší ako bol doposiaľ. V type Combo Life možno tekutiny skladovať aj dlhodobo v exteriéri či v mrazničkách, sú skladné, to znamená, že sa dajú postaviť jeden na druhý do takzvaných stohov, čistenie a umývanie je veľmi jednoduché a nepotrebujete žiadne špeciálne čistiace prostriedky, iba tie, ktoré používate bežne doma.

V hale sa naloží a u adresáta vyloží

Podľa požiadavky na prepravované množstvo tovaru si vyberiete aj objem nádrží, v ponuke je ich niekoľko.

Tieto prevratné prepravky si môžete prenajať aj na dlhšiu dobu, všetko je vecou dohody a osobného rozhovoru, pri ktorom sa obchodný zástupca s vami dohodne na podmienkach, ktoré budú vyhovovať obidvom zúčastneným stranám, bez problémov sa naňho môžete obrátiť aj v prípade, že si neviete vybrať ten vhodný typ prepravky, poradí vám a zabezpečí jeho dodanie.