Vzdelanie

Vzdelávaním k lepšiemu zajtrajšku

Vzdelávaním k lepšiemu zajtrajšku

Vzdelanie väčšinou vnímame prostredníctvom škôl. Niektoré veci sa však v skutočnosti nedajú naučiť. Musíme ich pochopiť a precítiť. Jednou takouto oblasťou je aj príroda, respektíve naša činnosť v nej, napríklad také poľnohospodárstvo. Nie je podstatné, či hovoríme o ľuďoch, ktorí na svojom pozemku pestujú zopár paradajok a uhoriek, alebo o hektároch […]

Význam vzdelávania v spoločnosti

Význam vzdelávania v spoločnosti

Vláda by mala venovať vážnu pozornosť vzdelávaniu a podporovať ekonomicky a morálne po celej krajine. Najlepšou investíciou štátu pre ľudí je práve učenie sa, pretože ľudia majú  vďaka tomu viac príležitostí získať prácu, ktorá ich uspokojí. Študovaní ľudia majú úctu medzi svojimi kolegami a môžu účinne prispievať k rozvoju […]

Postupnými krokmi k zdolaniu maturitnej skúšky

Postupnými krokmi k zdolaniu maturitnej skúšky

Posledný, maturitný ročník na strednej škole začína takisto bez výnimky, v septembri. No jeho koniec v podobe viacerých maturitných skúšok sa blíži o niečo skôr. Jeseň a zimu nejako vydržíme, no nastupuje jar a na nás sa zrejme dovalí stres, pretože sa blížia všetky skúšky […]

Deti, ktoré nedostávajú domáce úlohy

Deti, ktoré nedostávajú domáce úlohy

Čo vedie rodičov k rozhodnutiu, že sa o vzdelávanie svojich školopovinných ratolestí postarajú sami?   Podmienkou takéhoto rozhodnutia je, že matka alebo otec majú potrebné  vysokoškolské vzdelanie a dieťa absolvuje dvakrát ročne preskúšanie, či zvláda učivo príslušného ročníka základnej školy. Ak sa vyskytnú problémy, škola môže navrhnúť ukončenie […]

Vzdelávanie pre prax

Vzdelávanie pre prax

Ukončili sa maturity. Utíchol spev maturantov po uliciach. Z výkladov zmizli tablá. Začína sa reálny život !  Uplatnia sa v praxi ? Kladú si otázku učitelia, rodičia a žiaci samotní, Kam chcú zamieriť ? Množstvo mladých si chce vyskúšať prácu v zahraničí. Je im v podstate často jedno v akej oblasti, […]

Ekonomika, zákony, politici a ich dôležité pojmy, ktoré však neprinášajú výsledok

Ekonomika, zákony, politici a ich dôležité pojmy, ktoré však neprinášajú výsledok

Dnes sa v našej ekonomike i politike stretávame s čoraz viac zašifrovanými pojmami, zákonmi a vyhláseniami, ktoré síce niečo symbolizujú, ale taký bežný občan prakticky ani poriadne nevie, čo. Potom vám niekto povie, že neznalosť zákona neospravedlňuje, alebo aby ste sa odvolali na niektoré […]

Kultúra po Slovensku

Kultúra po Slovensku

Naša krajina nám prináša množstvo krásnej prírody, kultúry a pamiatok. Veľa z nás si však neuvedomuje čo všetko nám Slovensko ponúka. Kultúra ale zahŕňa množstvo vecí, nie sú to len pamiatky. Ide o celkový život v našej krajine o našu krásnu kultúru. Hrady, zámky […]