Deti, ktoré nedostávajú domáce úlohy


Čo vedie rodičov k rozhodnutiu, že sa o vzdelávanie svojich školopovinných ratolestí postarajú sami?  

Podmienkou takéhoto rozhodnutia je, že matka alebo otec majú potrebné  vysokoškolské vzdelanie a dieťa absolvuje dvakrát ročne preskúšanie, či zvláda učivo príslušného ročníka základnej školy. Ak sa vyskytnú problémy, škola môže navrhnúť ukončenie domáceho vzdelávania.

bez práce

Častokrát sa tak rodičia rozhodnú, pretože sa im dieťa zdá nesmelé a nezrelé. Chcú ho sami pripraviť na prvé prvé facky od života. Iní  rodičia – pedagógovia by radi vyskúšali nové trendy napr. vzdelávanie detí  v duchu waldorfskej pedagogiky, ktorá učebný plán prispôsobuje postupne sa rozvíjajúcim schopnostiam detí. Takéto alternatívne vzdelávanie však nie je prístupné  v menších mestách, ani na vidieku a rodičia nechcú voziť deti desiatky kilometrov do školy.

děti

Niektorí rodičia nechcú dávať  svoje deti do zaplnených tried klasických základných škôl. Dôvodom k takému rozhodnutiu môže byť aj to, že dieťa potrebuje individuálny vzdelávací plán. Iným deťom nevyhovuje  prostredie, kde sa známkuje, súťaží na rýchlosť a presnosť už od prvej triedy.

Domáce vzdelávanie má svojich zástancov i odporcov
Domáce vzdelávanie má svojich priaznivcov aj odporcov. Ani odborníci naň nemajú jednoznačný názor. Stúpenci argumentujú napríklad tým, že domáce vzdelávanie je veľmi efektívnou formou výučby, pretože sa môže postupovať pre žiaka optimálnym tempom a môžu sa využívať pre žiaka optimálne pedagogické metódy.

kresba

Odporcovia sa najčastejšie obávajú nedostatočnej socializácie doma vzdelávaných detí. Problémom je i domáce vzdelávanie detí na druhom stupni základnej školy. Odborníci zaujímajú rezervovaný postoj. Väčšina z nich sa domnieva, že ak by sme domáce vzdelávanie v rámci druhého stupňa zaviedli v nejakej väčšej miere a bez náležitého sledovania kvality, mohlo by to viac uškodiť ako priniesť úžitok.