Kroky, ktoré je potrebné zvážiť pred založením rodiny

Ako finančný poradca, noví rodičia, s ktorými radím, často chcú začať plánovať diskutovaním o svojich investičných portfóliách. Je to však len časť finančnej oblasti, ktorá sa musí zvážiť.

miminko

Vytvorte si nový rozpočet
Nová rodina môže často priniesť zmeny týkajúce sa zamestnania, zdravotných výdavkoch, starostlivosti o deti, prípadne bývania a určitých životných nákladov. Rozvážny rozpočet vám pomôže priblížiť vaše peňažné toky zahŕňajúce tieto pravdepodobné zmeny. Keďže tieto zmeny môžu posobiť ako skľučujúce a neisté, vytvorenie rozpočtu vytvorí určitú úroveň istoty (alebo lepšie, zníži pocit neistoty), pokiaľ ide o dostupnosť budúceho životného štýlu vašej rodiny. Rozpočet je východiskom mnohých budúcich situácií.

Nájdite pre seba vhodné životné poistenie

Životné poistenie je ďalším významným rozhodnutím, ktoré mladí rodičia často prehliadajú. Bohužiaľ, ľudia často podceňujú, koľko peňazí potrebuje ich rodina na udržanie svojho životného štýlu v prípade straty príjmu.
Životné poistenie môže pomôcť nahradiť príjmy potrebné na udržanie rodinného životného štýlu, predfinancovať vzdelávanie dieťaťa a splácať dlhy. Teraz je vhodný čas na to, aby ste si sadli s vysoko odporúčaným profesionálom v oblasti poistenia a diskutovali o typoch a formách poistenia, ktoré sú správnou rovnováhou medzi požadovanými dávkami  v prípade nepriaznivej životnej udalosti  a rozpočtovými obmedzeniami.

výpis

Myslite na najhoršie – Spíšte poslednú vôľu a s ňou súvisiace dokumenty
Môže byť ťažké predstaviť si budúcnosť v prípade, že by ste tu viac neboli, aby ste zabezpečili svoje deti, ale riešenie otázok týkajúcich sa majetku a financií je veľmi dôležité. Ak nemáte závet a potrebné dokumenty, je čas na stretnutie s advokátom, a to ešte pred narodením dieťaťa. Ak sa niečo stane s vami alebo s vaším partnerom, chcete vedieť, že vaše dieťa je chránené. Advokát poskytne aj ďalšie dôležité dokumenty, ako sú dokumenty v oblasti zdravotnej starostlivosti  a rôzne splnomocnenia. Nikto nemôže rátať s vlastnou smrťou,  ale aj to je jednou z mnohých zodpovedností rodičovstva.