O predaji firmy

Pri kúpe firmy prechádza investor jednotlivými postupmi a operáciami, s ktorými sa štandardne nestretáva. Je rozumné sa na tento typ obchodnej transakcie vopred pripraviť. Zozbierať dostatok informácií, aby sme sa vyhli prípadným nedorozumeniam, chybám a pod. Práve týmto úkonom sa zaoberajú sprostredkovateľské firmy, ktoré v prípade vášho záujmu, urobia potrebnú prácu a vám je už predložená hotová firma pripravená na podnikanie.

predaj firmy

Predaj firmy ezmluva.sk je služba pripravená pre vás, kde sú splnené všetky požiadavky investora s poskytnutím potrebného poradenstva pre fungovanie firmy. Hlavnou službou je práve komplexné zastrešenie celého procesu kúpy a predaja spoločností. Ak ste predávajúci, tak v tom prípade, špecializovaná firma pripravuje transakčné dokumenty, oslovuje potenciálnych investorov a zatupuje klienta od začiatku procesu až po podpísanie zmluvy. Môžete osloviť množstvo potenciálnych záujemcov o kúpu firmy cez databázu firiem určených na predaj. Vďaka rozsiahlej databáze môžete nájsť vhodných záujemcov o kúpu vašej firmy. V rozsiahlej a prehľadnej databáze sú všetky potrebné informácie, ľahko dostupné pre investorov a vďaka tejto službe sa zvyšuje možnosť rýchlejšieho a efektívnejšieho predaja firmy podľa vašich predstáv. Ak ste kupujúci, tak máte možnosť prezrieť si pripravenú databázu a tam dohľadať všetky potrebné informácie, nájdete tam popis jednotlivých podnikov, ich pôsobenie, činnosti, ale aj finančné informácie. Takže máte na výber. Po dôkladnom zvážení a výbere sa môžete spoľahnúť na sprostredkovateľa obchodu, ktorý vykoná všetky právne záležitosti.

zrealizovaný obchod

Prečo realizovať obchod práve cez sprostredkovateľa? Okrem spomínanej databázy, ktorá niekoľkonásobne zvyšuje možnosť predaja, sú počas celej realizácie obchodu dostupní špecialisti a odborníci, ktorí dozerajú na priebeh transakcie. Právne a administratívne služby sú zahrnuté v cene. V rámci služieb je vytvorenie kompletnej dokumentácie a zápis prevodu do Obchodného registra.