Ženy a business

V našej spoločnosti sa mnohokrát robia rozdiely medzi pohlaviam. Tak to je už od minulosti, kedy boli rozdiely ešte oveľa väčšie. Ženy boli ako keby menejcenné. Dnes už sme na to veľmi citlivé a nikto si nemôže dovoliť diskriminovať nás. Čo sa týka podnikania ženy do neho vstupujú v poslednom čase viac a viac. Neviem prečo sa business automatický priraďuje k mužom. Je to zvláštne. Veľa ľudí pri slove business napadne muž. Silný, sebavedomí a dobre oblečený.

týmová práce.jpg

Ženy môžu byť však taktiež úspešné v podnikaní. Ja osobne by som to skôr radila ku vlastnostiam a predpokladom ako ku pohlaviu. Je pravda, že muži sú od prírody iný ako my ženy. Menej veci rozoberajú a riešia a tak si vedia udržať väčší odstup. Čo je pri takomto povolaní kľúčové. Umenie udržať si odstup je dôležité a taktiež nenosiť si prácu domov. Ani len v myšlienkach! To vie málokto a kto sa to pri podnikaní nenaučí môže mať vážne zdravotné problémy. Zaťažuje tak príliš svoju myseľ, vytvára si starosti a prežíva mnoho stresových situácií.

zaměstnanci.jpg

Odhodlanosť je ďalšia potrebná vlastnosť. V tomto dokážu ženy veľmi prekvapiť a vyniknúť. Taktiež vedia úžasne zvládať krízové situácie. Sú na to jednoducho stvorené. Či už ide o mužov alebo ženy v oboch prípadoch sú vlastnosti, ktoré jedno pohlavie má a druhé nie. Odlišnosť je prirodzená a potrebná. Určite by som nepodceňovala ženy v podnikaní, pretože určite majú čím zaujať a prekvapiť.
Ak sa raz odhodláte vstúpiť do sveta podnikania určite nemajte strach. Keď ste presvedčená, že to je správny krok určite choďte do toho! Bola by škoda zahodiť príležitosť len preto, že máte strach. To, že ste ženou ešte neznamená, že nemôžete uspieť v business svete. Je potrebné mať len trpezlivosť a nevzdať sa. Pamätajte ale na to, že prácu by ste si nemali nosiť domov zo sebou. Ani vo svojich myšlienkach.